TekSoft Yazılım Web Siteniz
Forum Anasayfa Forum Anasayfa » KTS (Kolay Ticari set) Bilgi Bankası » KTS Rapor İstekleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS Besemesi - Satış Sözleşmesi İSteği
  SSS SSS  Forum Araması   Foruma Kayıt Olun Foruma Kayıt Olun  Giriş Giriş

Satış Sözleşmesi İSteği

 Cevap Yaz Cevap Yaz
Yazar
Mesaj
  Başlık Arama Başlık Arama  Konu Ayarları Konu Ayarları
FREEWALL View Drop Down
Newbie
Newbie


Kayıt tarihi: 09.Ağustos.2008
Durum: Offline
Puanlar: 10
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FREEWALL Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Başlık: Satış Sözleşmesi İSteği
    Gönderildi: 28.Nisan.2010 saat 06:41

iyi çalışmalar aşağıdaki gibi bir sözleşme örneği programda hazırlanabilirmi acaba.

 

saygılarımla;

                              TAKSİTLİ / KREDİLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

TANIMLAR

Madde 1. İş bu Sözleşmede ATEŞ Limitet Şirketi bundan böyle SATICI, 20182003422 T.C. numaralı Akarbaşı No 45-Eskişehir adresinde mukim Demir ATEŞ Müşterek borçlu, Ali Osman YILDIRIM Eskişehir- müteselsil kefil MÜŞTERİ olarak tanımlanmıştır. Müşteri ile satıcı arasında aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda SATICI adresinde iş bu sözleşme tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar adres değişikliklerini 15 Gün İçinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmek zorundadır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak birbirlerine bildirmediği takdirde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın, kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 

SÖZLEŞME KONUSU

Madde 2. Aşağıda bedel, cins ve miktarları belirtilen ürünler MÜŞTERİ tarafından mağazada tek tek görülerek ve beğenilerek SATICI’DAN satın alınmıştır. Bu sebeple, iş bu sözleşme tarafların karşılıklı, birbirlerinin serbest irade beyanları doğrultusunda müzakere edilerek akdedilmiştir.  

Malın Cinsi

Markası

Adedi

Peşin

Fiyatı

Vadeli

Fiyatı

Peşinat

Aylık Faiz Oranı

Yıllık Faiz Oranı

Gecikme

Faiz Oranı


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Ödeme Tarihi

Ödenecek Tutar

Ödeme Tarihi

Ödenecek Tutar

Açıklama

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 

     /      /  20

 

     /      /  20

 

 


 

KEFALET VE SÜRESİ                                                                                                                                           

Madde 3. Kefillerin kefalet, borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsildir. Kefiller; borçlunun bu sözleşme kapsamında borcunu ödememesinden doğacak borçlarını, asıl borcun ferilerini, her türlü masraflarını, avukatlık ücretini ödeyeceklerini, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarıyla özel kuruluşlar ile kamu kurum kuruluşlarından almakta oldukları maaş, ücret, ikramiye ve diğer istihkaklarını, menkul ve gayrimenkullerin haczine müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt eder. Müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin kefalet, sözleşme süresince devam eder. Kefiller her ne sebeple olursa olsun borcun muaccel hale gelmesi durumda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, borcun kendileri açısından da muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Borçlu ve kefiller müşterinin borç ve ferilerinin ispatı noktasında SATICI’nın kayıt belgeleriyle yetinmeyi, başka delil ileri sürmemeyi, bu belge ve kayıtların kesin ve nihai delil olarak kullanılacağını kabul ederler. Kefiller iş bu sözleşmede gösterilen adreslerine yapılan tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri SATICI’ YA yazılı olarak bildirmeyi kabul ve beyan ederler. Kefillerin kefaleti, bu sözleşme ile müşteriye doğacak tüm borçlarını kapsayacağını, kefaletten sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ – FESİH – CAYMA

Madde 4. Bu sözleşmenin konusu 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cayma ve fesih hakkı kullanılır. 

TEMERRÜT VE YASAL İŞLEMLER

Madde 6. SATICI, sözleşmeden doğan bütün edimlerini ifa etmesine rağmen MÜŞTERİ, ödeme planına uygun bir şekilde ödemesini yapmadığı takdirde SATICI kalan borcun tümünü ifasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı için üst üste iki taksi din ödenmemiş olması, ödenmeyen miktarın satış bedelinin en az on’da birine ulaşmış olması ve bir haftalık süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunması şarttır. Muacceliyet ihbarı; taahhütlü mektup, Tele Post, Noter, telefon, faks, telgraf vb. gibi belge karşılığı yapılabilir. MÜŞTERİ bu uyarıya rağmen borcunu ödemediği takdirde, sözleşmenin icra takibine gönderileceğini, borcun tamamının muacceliyet kazanacağını, tahakkuk eden borcunu, cezai şartı, dava ve icra masraflarını, avukatlık ücreti ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

ÖDEME PLANI

Madde 7. MÜŞTERİ, ödemelerinin ANLAŞILMIŞ aylık alışveriş dönemlerine ve ödeme planına göre yapmayı kabul ve taahhüt eder.

  1. MÜŞTERİ, ilk alım yaptığında taksit ödemesini alışveriş yaptığı ayı takip eden ayın belirlediği herhangi bir gününde yapar. Bundan sonraki alımları dahil olmak üzere taksit ödemeleri belirlediği gün olarak kabul edilmiştir. Her ayın aynı günüdür.
  2. MÜŞTERİ, yaptığı alışverişlerde hesap bildirim cetvelindeki tutarı ödemediği takdirde, uyarılar da netice vermez ise ceza şart’ı tahakkuk eder.
  3. MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, borcunun vadesinde ödenmediği takdirde sözleşme icra takibine gönderilecektir.

Bu aşamada MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller SATICI’ ya olan borcun tamamı üzerinden % XXX cezai şart ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

KREDİLİ ALIŞVERİŞ HAKKINDA ÖZEL HÜKÜM

Madde 8. ( Bu Madde 2 ve 3. Maddedeki ) 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 31 nci ve 4822 sayılı kanunla değişik 6 ncı Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   A-haksız Şart: MADDE 5 eğer bu sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa, devam eder; bu sözleşme - MÜŞTERİ ‘nin Bakarak, beğenerek, renk ve model seçerek kendinin ödeme planını seçtiği şekliyle teslim edilmiştir.

    B-haksız şart: MADDE 6 sözleşme şartlarının tüketicinin anlayabileceği, devam eder; Bu sözleşme - MÜŞTERİ ile beraber anlaşılarak okunarak imza altına alınmıştır.

    C-haksız şart: MADDE 7 Satıcı sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen: devam eder; bu sözleşme MÜŞTERİ ile satıcı arasında tüm edipleri okunarak, anlaşarak, müşterini ortak çıkarları ile satıcının ortak çıkarları doğrultusunda karşılıklı mutabakat yapılarak imza altına alınmıştır. 

DELİL ANLAŞMASI

Madde 9. Müşteri ve müteselsil kefiller anlaşmazlık halinde SATICI ‘nın tüm ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. Madde gereğince kesin delil teşkil edeceğini ve bunlara karşı itiraz hakkında feragat ettiklerini peşinen kabul ve beyan ederler. 

YETKİ ANLAŞMASI

Madde 10. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilafların halinde ESKİŞEHİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 10 Maddeden oluşan bu sözleşme ……/…../…..    Tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiş ve Sözleşme’nin bir nüshası MÜŞTERİ’ ye teslim edilmiştir.  
 
 
 

Sözleşme konusu mal/malları 15.10.2009 tarihinde işyerinde teslim aldım. 
 
 

BORÇLU   

ADI SOYADI T.C     :

ADRESİ                       :

TEL / GSM         &nb sp;       :

TARİH   : 
 

Müşterek ve müteselsil kefil

ADI SOYADI T.C     :

ADRESİ                        :

TEL / GSM         &nb sp;       :

 

Başa dön
teksoftadmin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar

Kayıt tarihi: 01.Ekim.2003
Konum: Türkiye
Durum: Offline
Puanlar: 612
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teksoftadmin Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 12.Haziran.2010 saat 05:24

Merhaba;

Güncel KTS sürümlerinde Taksitli Satışlar için örnek bir "Satış Sözleşmesi" tasarımı bulunmaktadır. (Taksitli satışı açınca ekranda Taksitler bölümünde "Taksitler için Seri Senet Basımı" seçebilir, ve gelen ekranda "Satış Sözleşmesi Yazdır" düğmesine tıklayarak mevcut satış sözleşmesi tasarımını inceleyebilirsiniz.).

Yukarıda bildirilen sözleşme metni şahsa/firmaya özel bilgiler içerdiğinden genel bir tasarım olarak forumlarda yayınlanamaz. Bu nedenle siz isterseniz mevcut Satış Sözleşmesi tasarımını "Tasarım Modunda Aç" düğmesine tıklayarak tasarım modunda açıp olmasını istediğiniz yazı ve sabit metinleri tasarıma kendiniz ekleyebilirisiniz.

Eğer lisanslı kullanıcımız iseniz ve tasarımı değiştirme konusunda yardım istiyorsanız lütfen destek@teksoftnet.com adresine email gönderiniz.

İyi çalışmalar;

TekSoft

 

Başa dön
ali_aldas View Drop Down
Newbie
Newbie


Kayıt tarihi: 02.Mayıs.2013
Durum: Offline
Puanlar: 1
Mesaj Ayarları Mesaj Ayarları   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali_aldas Alıntı  Cevap YazCevap Bu mesaja direkt link Gönderildi: 02.Mayıs.2013 saat 04:06
İLK OLARAK PROGRAM GÜZEL YALNIZ TEK PENCEREDE ÇALIŞILABİLİYOR FARKLI PENCERELERDE ÇALIŞMA İMKANI YOK MU?İKİNCİ HUSUS BİR KAÇ KASA AÇMA İMKANIMIZ YOK MU?

Başa dön
 Cevap Yaz Cevap Yaz
  Konuyu Paylaş   

Foruma Atla Forum Yetkileri View Drop DownBu sayfa 0.279 saniyede yüklenmiştir.