TekSoft Ana Sayfa

 

Programcılar İçin : TekSoft Email Parametreleri

 

 

TekSoft Email yazılımınızı email gönderme amacıyla kendi geliştirdiğiniz programlarınıza kolayca ekleyebilirsiniz.

 

Bu site 800x600 ve üzeri çözünürlüklerde Internet Explorer 5 veya üzeri tarayıcılar için dizayn edilmiştir.

 

 

TekSoft Email yazılımının başka programlar ile entegrasyonu

 

Eğer kendi geliştirdiğiniz yazılımlara TekSoft Email ile email gönderme desteği eklemeyi istiyorsanız, TekSoft Email yazılımını programınız içerisinde oluşturacağınız parametre listesi ile çağırmanız yeterlidir.

 

 

 

 

TekSoft Email parametreleri

 

 

TekSoft Email yazılımının tüm parametreleri "çift tırnak" arasında yazılmalıdır ve parametreler arasında en az bir boşluk bulunmalıdır. Parametrelerden istediklerinizi istediğiniz sırada kullanabilirsiniz. Tüm parametrelerin kullanılması zorunlu değildir.

 

 

-SUBJECT=Email Konusu

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında Konu bölümünde yazacak ifadeyi gönderebilirsiniz.

 

örnek : "-SUBJECT=Bu bir test mesajıdır."

 

 

 

-EMAILTO=Email adres veya adresleri

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında alıcılar listesinde bulunacak email adres veya adreslerini belirtebilirsiniz.

 

örnek : "-EMAILTO=ornekmail@gmail.com ikinciemail@hotmail.com"

 

Birden fazla email adresi belirtildiğinde, adresler arasında boşluk veya ; (noktalı virgül) karakteri olmalıdır.

 

 

-EMAILTOFILE=Email adreslerinin okunacağı dosyanın adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında alıcılar listesinde bulunacak email adreslerinin bir adres listesi dosyasından okunmasını sağlayabilirsiniz.

 

örnek : "-EMAILTOFILE=c:\maillist.txt"

 

Adres listesi dosyaları metin dosyaları olup, dosyanın yoluyla birlikte tam adı yazılmalıdır. Dosyada bulunan geçerli email adresleri Alıcılar listesine eklenecektir. Her satırda bir email adresi bulunan bir metin dosyası en uygun dosya biçimidir.

 

EMAILTO ve EMAILTOFILE parametrelerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda iki parametreyi de kullanırsanız, en son yazılan parametre dikkate alınmaktadır.

 

 

-ATTACH=Eklenecek dosya veya dosyalar

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında belirttiğiniz dosya veya dosyaların eklenti listesine eklenmesini sağlayabilirsiniz.

 

örnek : "-ATTACH=c:\kts\ekstre.pdf"

 

Eklenecek dosyaların yoluyla birlikte tam adı yazılmaldıır. Birden fazla dosya ekleneceği zaman, arada ; (noktalı virgül) karakteri olacak şekilde ikinci veya üçüncü... dosya eklenebilir: "-ATTACH=c:\kts\ekstre.pdf;d:\rapor.xls"

 

 

 

-CC=Email adres veya adresleri

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında Cc listesinde bulunacak email adres veya adreslerini belirtebilirsiniz. Kullanımı EMAILTO parametresi gibidir.

 

 

-CCTOFILE=Email adreslerinin okunacağı dosyanın adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında Cc listesinde bulunacak email adreslerinin bir adres listesi dosyasından okunmasını sağlayabilirsiniz. Kullanımı EMAILTOFILE parametresi gibidir.

 

 

-BCC=Email adres veya adresleri

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında Bcc listesinde bulunacak email adres veya adreslerini belirtebilirsiniz. Kullanımı EMAILTO parametresi gibidir.

 

 

-BCCTOFILE=Email adreslerinin okunacağı dosyanın adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında Bcc listesinde bulunacak email adreslerinin bir adres listesi dosyasından okunmasını sağlayabilirsiniz. Kullanımı EMAILTOFILE parametresi gibidir.

 

 

-SABLON=Şablon Adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında email mesajı metni bölümüne, TsEmail içerisinde kayıtlı bir mesaj şablonundan yükleme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Şablon adı olarak, TsEmail içerisinde kayıtlı bir şablonun adı girilmelidir.

 

örnek : "-SABLON=tebrikmesajı"

 

Şablon adını büyük/küçük harf ayrımı olmadan yazabilirsiniz. TsEmail içerisinde belirtilen isimle kayıtlı bir mesaj şablonu olduğunda mesaj metni şablondan okunur, diğer durumlarda birşey yapılmaz.

 

 

-MSGRTF=RTF (Rich Text File) Adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında email mesajı metninin parametre ile belirtilen bir zengin metin dosyasından (RTF - Rich Text File) okunmasını sağlayabilirsiniz.

 

örnek : "-MSGRTF=c:\mesaj.rtf"

 

Dosyanın adı tam yoluyla birlikte belirtilmelidir ve dosyanın uzantısı RTF olmalıdır. Dosya geçerli bir RTF dosyası ise, mesaj metni dosyadan yüklenir.

 

NOT : Eğer SABLON parametresi kullanılırsa, MSGRTF parametresi dikkate alınmaz.

 

 

-MSGTEXT=Metin Dosyası Adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında email mesajı metninin parametre ile belirtilen bir metin dosyasından okunmasını sağlayabilirsiniz.

 

örnek : "-MSGRTF=c:\mesaj.txt"

 

Dosyanın adı tam yoluyla birlikte belirtilmelidir. Dosya geçerli bir metin dosyası ise, mesaj metni dosyadan yüklenir.

 

NOT : Eğer SABLON veya MSGRTF parametrelerinden biri kullanılırsa, MSGTEXT parametresi dikkate alınmaz.

 

 

-IMZA=İmza Adı

 

Bu parametre ile TsEmail başladığında email mesajına TsEmail içerisinde kayıtlı bir imzanın eklenmesini sağlayabilirsiniz. İmza adı olarak, TsEmail içerisinde kayıtlı bir imzanın adı girilmelidir.

 

örnek : "-IMZA=AsılImza"

 

İmza adını büyük/küçük harf ayrımı olmadan yazabilirisiniz. TsEmail içerisinde belirtilen isimle kayıtlı bir imza olduğunda mesaj metnine belirtilen imza eklenir, diğer durumlarda birşey yapılmaz.

 

 

Örnek Kullanım

Aşağıda pascal ve c tabanlı bazı örnek kodlar bulunmaktadır. Siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda kendinize özel TsEmail yazılımını çağıran bir fonksiyon üretebilirsiniz.

 

Delphi-Pascal için:

 

var exename, prms : string;

 

exename := 'TsEmail.exe'; //dosyanın yoluyla birlikte tam adı yazılmalıdır.

 

prms := ' "-ATTACH=c:\eklenti.doc" ';

prms := prms + ' '+' "-SUBJECT=İlgili dosya ektedir." ';

prms := prms + ' '+' "-EMAILTO=abc@gmail.com" ';

 

ShellExecute(Application.Handle,'open',Pchar(exename),Pchar(prms),nil,SW_SHOWNORMAL);

 

// parametre listesini ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamanız yeterlidir.

// ShellExecute fonksiyonu ShellApi altında tanımlıdır.

 

 

Cpp Builder için :

 

char Quote = '"';

AnsiString ExeName;

AnsiString prms;

 

 

ExeName = 'TsEmail.exe'; /* dosyanın yoluyla birlikte tam adı yazılmalıdır. */

 

prms = AnsiQuotedStr("-ATTACH=c:\eklenti.doc", Quote);

prms = prms + " "+AnsiQuotedStr("-SUBJECT=İlgili dosya ektedir.",Quote);

prms = prms + " "+AnsiQuotedStr("-EMAILTO=abc@gmail.com",Quote);

 

ShellExecute(handle,"open",ExeName,prms,NULL,SW_SHOWNORMAL);

 

/* parametre listesini ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamanız yeterlidir. */

/* AnsiQuotedStr fonksiyonu sisteminizde yoksa, bu fonksiyon ifadeyi " (çift tırnak) içerisine almak için kullanılmaktadır. Bu işlemi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.*/

 

 

Diğer Derleyiciler için

 

Yapılması gereken Windows API içerisinden ShellExecute veya ShellExecuteEx fonksiyonlarını oluşturulacak parametre listesi ile çağırmaktır. Bu fonksiyonları nasıl çağıracağınız konusunda kullandığınız derleyicinin dökümantasyonuna göz atabilirsiniz.

 

 

TekSoft Email Yazılımını İndirme

 

Güncel Versiyon : v1.5 (30.10.2014)

 

TekSoft Email Yazılımı (Zip formatında) :

 

 

Program TsEmail.exe uygulama dosyası ile, SSL desteği sağlayan iki tane Dll kütüphanesinden oluşmaktadır. İlk çalıştırma sonrasında program kendi kullanacağı veritabanını DATA klasörü içerisine oluşturmaktadır. Ayrıca geçici dosyaların kaydedildiği Temp isimli bir klasör de program tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde oluşturulur.

 

 

TekSoft Email Kullanım Lisansı

 

Eğer email desteği eklemek istediğiniz programınız ücretsiz dağıtılıyor ise, TekSoft Email yazılımını programınıza istediğiniz takdirde ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

 

Eğer ücretli bir programınıza TekSoft Email desteği eklemek istiyorsanız, bu durumda TekSoft Email yazılımının kullanımı için programcı lisansı almanız gerekmektedir. Kullanım lisansı ücretleri ve koşulları konusunda bilgi almak için sales@teksoftnet.com adresine email gönderebilir veya TekSoft Yazılımı arayabilirsiniz. Lisanslı kullanımlarda TekSoft Email yazılımının ekrandaki adını ve Hakkında sayfasındaki bilgileri kendi firma bilgilerinizle değiştirebiliyorsunuz.

 

 

Versiyon Geçmişi

30.10.2014 (v 1.5) : Güvenli bağlantı seçenekleri arasına TLS v1.1 ve TLS v1.2 protokolleri eklenmiştir. Varsayılan Güvenlik Protokolü olarak TLS v1.0 yerine SSL v2.3 belirlenmiştir (hesap tanımı sırasında değiştirilebilir). Tanımlı eposta hesaplarından "Öntanım" oluşturma seçeneği eklenmiştir. Oluşturulan Öntanımlar "Yeni Hesap Oluştur" menüsünde listelenmektedir.

 

08.01.2014 (v 1.4) : Email adreslerinin dosyadan yüklenmesi, veya listelerden seçilmesi işlemlerinde fazla sayıda email adresi olduğunda adres yüklemesi işleminin yavaş olmasını gideren bir düzenleme yapılmıştır.

 

04.05.2013 (v 1.3) : Geçerli email adresi kontrolü esnasında, @ işaretinden sonra gelen kısımda rakam olduğunda adresin geçersiz sayılmasını gideren bir düzenleme yapılmıştır.

 

27.12.2011 (v 1.2) : Ayarlar ekranına "Yeni mesajlara varsayılan imzayı ekle" seçeneği eklenmiştir. BCC listesine adres girildiği zaman Gönder işleminin yapılmamasını gideren bir düzenleme yapılmıştır. Kayıtlı şablon veya imza seçme ekranında bazı kayıtlar için kaydedilen metnin orjinal şeklinde gösterilmesi yerine text olarak gösterilmesini gideren bir düzenleme yapılmıştır.

 

05.07.2011 (v 1.1) : "Hesap Şifresini Kaydet" seçeneğinde bazı durumlarda şifrenin tam olarak kaydedilmemesi durumunu gideren bir düzenleme yapılmıştır. Bu versiyon öncesinde kaydedilmiş hesap şifrelerinin yeniden kaydedilmesi gerekmektedir.

 

28.06.2011 (v 1.0) : SABLON, IMZA, MSGRTF ve MSGTEXT parametreleri eklenmiştir.

 

15.06.2011 (v 1.0) : İlk Yayınlanma Tarihi

 

 

 

 

 

CafeMatic Internet Cafe Yönetim Yazılımı

CafeMatic

KTS (Kolay Ticari Set)

 

LabControl

 

Ajanda PRO